26. 11. 2021

Opatření proti Legionelle

Vážení obyvatelé a nájemníci,

vzhledem k výskytu Legionelly ve vaší oblasti, nastaví dodavatel VEOLIA tzv. VS program na přehřátí teplé vody.
Toto přehřátí se nastavuje standartně 1x týdně na dobu 60 minut, a to obvykle v pondělí mezi 2:00 a 3:00 hod. ranní.
Tímto Vás informujeme, aby se předešlo nebezpečí opaření horkou vodou.

Nikola Horáková
referentka technického úseku
Stavební bytové družstvo Praha
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8