18. 1. 2022

Změny za odpadové hospodářství od roku 2022

Vážený kliente,

s ohledem na novou obecně závaznou vyhlášku č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, Vás tímto informujeme o změnách k 1. 1. 2022:

1. Poplatek za směsný komunální odpad.

Sazba poplatku je stanovena na 0,50Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Tedy počet x objem x frekvence obsluhy. Plátcem poplatku i nadále zůstává SVJ/BD.
Pro výpočet ceny pro rok 2022 neváhejte zadat Vaše nastavení na webových stránkách:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (od 1.1. 2022) 
(Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

2. Cena bioodpadu

Další, pozitivnější, změnou je cena za službu bioodpadu, která byla doposud zpoplatněna.
Od roku 2022 je tato služba na vyžádání a následné schválení zdarma a to se zanáškou do 15m.
Sdělení od Magistrátu hl.m.Prahy v plném rozsahu přikládáme v příloze této zprávy.

odpad informacni_dopis.pdfstáhnout soubor PDF

K případným otázkám na úpravu předpisů záloh se obracejte na účetního/účetní Vašeho domu.
V tabulce naleznete cenu za službu směsného komunálního odpadu. Cena se může v pololetí lišit s ohledem na dny svozu, inflaci atd.

Co patří do bioodpadu:

Do hnědé nádoby se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra.

Co nepatří do bioodpadu:

Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (nesmí se odkládat i sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

S pozdravem

Za tým technického úseku 
Bc. Tereza Loskotová
referentka technického úseku
Stavební bytové družstvo Praha

V Praze dne 18.1. 2022