Stanovy, domovní řád a směrnice společenství vlastníků jednotek

Stanovy, notářský zápis 174/2015stáhnout soubor PDF
Domovní řádstáhnout soubor PDF
Domovní řádstáhnout soubor DOCX
Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Vybíralova 930-938stáhnout soubor PDF
Stanovy SBD Praha, informace pro družstevníky a nájemníky stáhnout soubor PDF

Definice havárie, havarijní stav

Pojem „havárie“, havarijní stav pro oblast bytového spoluvlastnictví definován není. Je třeba vycházet z toho, že shromáždění schválením stanov ponechalo výklad tohoto ustanovení na výboru, jinak by ho formulovalo konkrétněji. 

V čl. VII. bod 5.2 stanov je uvedeno „tento limit neplatí, jde – li o havarijní stav či odstranění jeho důsledků a/nebo opatření k zabránění větší škodě na společných částech nebo majetku vlastníků jednotek“.

Je tedy zjevné, že výbor může překročit finanční limit nejen při havarijním stavu, ale dokonce i při zabraňování větší škodě. Musí ale vždy následně informovat nejbližší shromáždění v příslušném účetním roce. 

JUDr. Marek Letocha
vedoucí právního oddělení
Stavební bytové družstvo Praha

V Praze dne 24. 9. 2021