Výzva

Výbor společenství, žádá vlastníky o zaslání návrhů na možné kandidáty do nově voleného výboru společenství. 
Volba nového výboru proběhne na shromáždění vlastníků v září 2012. 
Své návrhy zasílejte e-mailem na adresu: vybor.svjvybiralova935@seznam.cz 
nebo vhazujte do schránky společenství ve vchodu Vybíralova 935 do 20. 8. 2012. 

Za výbor společenství
Jana Králová