Příspěvky členů družstva v roce 2016

Úhrada členského příspěvku člena Stavebního bytového družstva Praha

2016-1-4 prispevky-clenu-druzstva-v-roce-2016.pdfstáhnout soubor PDF

Vážená paní / vážený pane, vážení členové družstva,

dovoluji si Vám tímto připomenout povinnost člena družstva – vlastníka uhradit členský příspěvek SBD Praha (dále také jen „družstvo“).

Podle čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník povinen uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. ledna příslušného kalendářního roku. Každý člen družstva – vlastník jednotky je tak povinen uhradit členský příspěvek pro rok 2016, a to:

1) převodem či složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením Vašeho členského čísla jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději 31. 1. 2016,

nebo
2) hotově nejpozději 27. 1. 2015 v pokladně SBD Praha na adrese Střelničná 1861/8a, Praha 8 - Kobylisy, a to v návštěvních dnech:
pondělí 14:00 až 18:00 hodin
středa 8:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 hodin.

Dovoluji si v této souvislosti upozornit, že jde o novou adresu sídla SBD Praha (cca 350 metrů od stanice Kobylisy metra „C“)!

Výše ročního členského příspěvku se nemění a činí pro členy družstva – vlastníky v domech ve správě SBD Praha částku 120 Kč, pro členy družstva - vlastníky v ostatních domech částku 240 Kč.
V případě nejasností ohledně členství nebo Vašeho členského čísla kontaktujte vedoucí oddělení členské evidence Hanu Pavlíkovou (tel: 227 229 401; e-mail: pavlikova@sbdpraha.cz), nebo referentku oddělení členské evidence Janu Kopalovou (tel: 227 229 402; e-mail: kopalova@sbdpraha.cz).
V případě nejasností ohledně úhrady členských příspěvků kontaktujte účetní Ivanu Jindrovou (tel: 227 229 207, e-mail: jindrova@sbdpraha.cz).

Pro úplnost uvádím, že členů družstva – nájemců se výše uvedená informace netýká, protože jejich roční členský příspěvek ve výši 120 Kč je hrazen společně s úhradou nájemného.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré v roce 2016.
Mgr. Martin Kroh v. r.
předseda představenstva

V Praze, dne 4. ledna 2016