Zateplení jih

SANACE A ZATEPLENÍ JIŽNÍ STRANY
VYBÍRALOVA 930 - 938 
INFORMACE

Předání staveniště:dne 19. 3. 2012
Doba realizace:max. 122 dní
Prováděcí firma:EKIS s.r.o., Náchodská 2421, Praha 9
Stavbyvedoucí:Ing. Martin Škopek
Tel:606 684 208
Stavební dozor:Ing. Václav Piskáček
Tel:777 219 545

Důležité upozornění:

Dne 19.3. 2012 bude zahájena sanace jižní strany našeho domu stavbou lešení od čp. Vybíralova 930 po Vybíralova 935.
Po dokončení zateplení u čp. 930-932 bude lešení demontováno a postaveno k vchodům 936-938.
Práce budou probíhat tak rychle, co technologie a počasí dovolí.

Žádáme obyvatele domu o:

  • demontáž satelitů a antén
  • demontáž sušáků na prádlo
  • vyklizení všech věcí z lodžií
  • neparkování před vraty do garáže – pod lešením

Dále upozorňujeme: 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA LODŽIE

  a to dnem demontáže zábradlí.  Doporučujeme demontovat kliky od lodžií tak, aby nedošlo k zbytečnému neštěstí.

DěkujemeDavid Novotný 
předseda SVJ
Libor Kuthan
606112007